Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja na I edycję szkolenia MBT została zakończona. Przyjmujemy jedynie zapisy na listę rezerwową. Zapraszamy na II edycję szkolenia – wkrótce uruchomimy zapisy.

Warunki formalne kwalifikacji

Akademia Mentalizacji jest zaawansowanym, doskonalącym szkoleniem przeznaczonym dla psychoterapeutów i lekarzy psychiatrów, którzy spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

szkolenie mbt

Zrealizowane szkolenie MBT w stopniu podstawowym i zaawansowanym (MBT Basic i MBT Practitioner).

W wyjątkowych przypadkach możemy zakwalifikować do udziału w Akademii Mentalizacji kandydata, który ukończył MBT Basic (stopień pierwszy), pod warunkiem zrealizowania MBT Practitioner (stopień drugi) przed ukończeniem Akademii Mentalizacji.

seminarium mbt

Ukończone roczne seminarium z MBT w trakcie Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji (w tym przypadku rekomendowane jest ukończenie 2 stopnia szkolenia MBT, czyli MBT Practitioner Course przed lub w trakcie szkolenia).

ZSWPP

Ukończona Zaawansowana Szkoła Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej (w tym przypadku rekomendowane jest ukończenie 2 stopnia szkolenia MBT, czyli MBT Practitioner Course przed lub w trakcie szkolenia).

Kandydaci proszeni są o przesłanie swojego CV na adres biuro[at]humani.pl z dokładnym opisem przebiegu dotychczasowego szkolenia w zakresie MBT.

W tytule zgłoszenia proszę wskazać:

„Akademia Mentalizacji 2024 – zgłoszenie”

Do zgłoszrenia należy dołączyć oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PPiRO Humani w celu prowadzenia rekrutacji do Akademii Mentalizacji.”

Ponieważ ilość miejsc w grupie szkoleniowej jest ograniczona, rekrutacja zostanie zamknięta po zajęciu wszystkich miejsc i dalsze zapisy będą przyjmowane tylko na listę rezerwową.

Osoby spełniające kryteria formalne będą przyjmowane na szkolenie wedle kolejności zgłoszeń.

Kolejna edycja Akademii Mentalizacji rozpocznie się w 2025 roku.

Godziny szkolenia będą uznawane w procedurze certyfikacyjnej polskich psychoterapeutów MBT, którą właśnie tworzymy i która powinna wejść w życie na przełomie 2024/2025 roku.

Płatności

Opłata za udział w Akademii Mentalizacji 2024 wynosi 11.500,00 PLN brutto.

W terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia do Akademii Mentalizacji należy uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 3500,00 PLN. Nie uiszczenie powyższej kwoty we wskazanym terminie powoduje skreślenie z listy osób przyjętych do Akademii. Opłata nie podlega zwrotowi.

Pozostałą część kwoty nalezy uiścić w 8 równych rat po 1000,00 PLN każda do 1 dnia miesiąca zjazdowego – pierwsza rata płatna do 1.03.2024, ostatnia rata płatna do 1.06.2025.

Przy zapłacie całości z góry proponujemy 5% rabatu.

Terminy zjazdów

Zjazd inauguracyjny 15-17.03.2024.

Zjazdy piątkowe w godzinach 10:00-18:00 :

07.06.2024

20.09.2024

15.11.2024

17.01.2025

14.03.2025

09.05.2025

Zjazd Master Class MBT – graduacyjny 06-08.06.2025.