Akademia Mentalizacji

Anny Król-Kuczkowskiej

Akademia

Autorski, zaawansowany program szkoleniowy
w zakresie mentalizacji (MBT)

Terapia Oparta na Mentalizacji jest jedną z najbardziej skutecznych metod leczenia pacjentów z głębokimi zaburzeniami osobowości (zwłaszcza w zakresie ograniczania ryzyka samobójczego, samouszkodzeń oraz wyraźnej poprawy ogólnego komfortu życia i relacji interpersonalnych).

Szkolenie prowadzi Anna Król-Kuczkowska

Psycholog, psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kieruje pracą Pracowni Psychoterapii HUMANI w Poznaniu, która jest oficjalnym międzynarodowym i jedynym w Polsce ośrodkiem partnerskim Anna Freud Centre (AFC) w Londynie, w zakresie psychoterapii opartej na mentalizacji (MBT) oraz członkiem MBT Global Network.

MBT Global Network to światowa sieć placówek partnerskich AFC, które specjalizują się w psychoterapii opartej na mentalizacji i uczestniczą nieustannie w rozwoju tej metody pracy klinicznej.

Jest akredytowanym przez Anna Freud Centre trenerem uprawnionym do szkolenia i superwizowania w zakresie MBT.

 

dla kogo?

Praktykujący klinicyści z ukończonym podstawowym, całościowym szkoleniem psychoterapeutycznym oraz MBT.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

cel

Aktualizacja wiedzy i praktyki MBT o najnowsze doniesienia, wyniki badań i wskazówki kliniczne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ZAKRES

Łączy najnowszą wiedzę i praktykę MBT oraz psychotraumatologii pokazując nowe możliwości budowania relacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Warunkiem poprawy zdrowia psychicznego jest wzmocnienie zdolności do mentalizowania.

Mentalizacja to umiejętność rozumienia obserwowalnych działań – zarówno własnych, jak i innych osób – w kontekście stojących za nimi zjawisk psychicznych.  Ta złożona funkcja psychiczna jest jednym z głównych filarów zdrowia psychicznego – odgrywa kluczową rolę w regulacji emocji, kontroli impulsów czy zdolności do tworzenia bezpiecznych, satysfakcjonujących relacji interpersonalnych.

1,5 roczne szkolenie obejmujące 120h zajęć.

Najnowsze doniesienia, wyniki badań i wskazówki kliniczne pozwalające doskonalić praktykę psychoterapeutyczną.

Połączenie MBT i psychotraumatologii tak, aby pokazywać nowe możliwości budowania relacji, planowania psychoterapii i skutecznej pracy z najbardziej cierpiącymi pacjentami.

8 zjazdów

Każde spotkanie jest poświęcone innemu zagadnieniu (lub grupie zagadnień) tematycznemu.

Szkolenie jest nastanione na pokazanie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

analiza przypadków

Podczas każdego ze zjazdów prowadzona będzie szczegółowa analiza przypadku i superwizja w modelu „step by step” obejmująca omówienie ogólnego funkcjonowania pacjenta i możliwości pracy z nim, jak i interwencji terapeuty i odpowiedzi pacjenta.

aktualna wiedza

Zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczne wytyczne pracy klinicznej zgodne są z najnowszą  praktyką MBT oraz wiedzą z zakresu psychotraumatologii i powiązanej z nią neuronauki.