Prowadząca

Prowadząc

Anna Król-Kuczkowska

Psycholog, psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kieruje pracą Pracowni Psychoterapii HUMANI w Poznaniu, która jest oficjalnym międzynarodowym i jedynym w Polsce ośrodkiem partnerskim Anna Freud Centre (AFC) w Londynie, w zakresie psychoterapii opartej na mentalizacji (MBT) oraz członkiem MBT Global Network.

MBT Global Network to światowa sieć placówek partnerskich AFC, które specjalizują się w psychoterapii opartej na mentalizacji i uczestniczą nieustannie w rozwoju tej metody pracy klinicznej.

Jest również kierowniczką Zaawansowanej Szkoły Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej.

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii, Studium Terapii Rodzin oraz Studium Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Szkoliła się z Psychoterapii Opartej na Mentalizacji (MBT) w Centrum Anny Freud w Londynie. Ukończyła tam 3 stopień szkolenia MBT i uzyskała międzynarodowy certyfikat MBT Practitioner Certificate.

Jest psychoterapeutą rekomendowanym przez British Psychoanalytic Council w zakresie MBT.

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (NTPP), w którym w 2019 roku objęła funkcję Prezesa Zarządu Głównego.

Jest również członkinią Europejskiego Towarzystwa Badań nad Zaburzeniami Osobowości(ESSPD).

Od wielu lat szkoli psychoterapeutów – zarówno w ramach szkoleń podstawowych jak i doskonalących. Wykłada w ramach Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji oraz w Zaawansowanej Szkole Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej.

Jest akredytowanym przez Anna Freud Centre trenerem uprawnionym do szkolenia i superwizowania w zakresie MBT.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, ze szczególnym uwzględnieniem założeń psychoterapii opartej na mentalizacji (MBT).

Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej dorosłych, pracy z parami i w psychoterapii grupowej.

Jest autorką publikacji dotyczących współczesnej psychoterapii psychodynamicznej oraz redaktor prowadzącą Biblioteki Nowej Myśli w Psychoterapii.